Stjal for 400 kr og angrep vektere

Stor politiaksjon ved Lagunen.