• VELGER Å BLI: - Jeg viktige nå blir å følge opp og vise at vi gjør forandringer, sier Ingrid Johanne Garnes, klinikkdirektør ved KK. ARKIVFOTO: MARIE HAVNEN

Kraftig kritikk av Kvinneklinikken

Kvinnene blir ikke hørt, terskelen for keisersnitt har vært for høy og ledelsen er for lite lydhør. Fylkeslegen retter hard kritikk mot KK-ledelsen i en ny rapport.