Slik skal de fjerne kjemperaset

Nå sjekker vegvesenet om flere kjempeblokker kan rase ut.