• Jeg blir kjempebekymret, sier barnehageleder.

I årets første seks måneder delte Strax-huset ut 236.212 kanyler. Bare 57 prosent ble returnert.

Det betyr over 100.000 brukte kanyler ikke er gjort rede for, bare i løpet av et halvt år. Mange av disse havner på gaten og i usikre bosspann. En kanyle er det samme som en sprøytespiss eller hul nål.

BEKYMRET: Om et barn stikker seg, er det forferdelig å gå i uvisse så lenge, sier styrer Elin Vik i Kidsa Ladegården barnehage.
LINE ØRNES SØNDERGAARD

— Vi er ikke fornøyde. Målet vil alltid være å få tilbake 100 prosent av det vi har levert ut, sier daglig leder på Strax-huset, Hugo Torjussen.Strax-huset er den aktøren som deler ut flest sprøyter og kanyler i Bergen.

Leter etter sprøyter

— Selv om jeg skjønner at faren for å bli smittet er liten, vet man aldri. Om et barn stikker seg, er det forferdelig å gå i uvisse så lenge, sier Elin Vik, daglig leder i Kidsa Ladegården barnehage.

Tirsdag hadde rektorer, barnehagestyrere, foreldre, velforeninger og politi møte om problemer med rusavhengige i Sandviken-området.

Personalet i Ladegården barnehage leter etter sprøytespisser rundt barnehagen hver dag for å være på den sikre siden.

Rektor Atle Fasteland på Rothaugen skole arrangerte beboermøte på skolen.
LINE ØRNES SØNDERGAARD

— Det er jo ikke bra at de legges igjen. Jeg har egentlig ikke ord for det. Når jeg tenker på det, blir jeg kjempebekymret, men jeg kan ikke tenke på det hele tiden. Vi har god internkontroll, sier Elin Vik.Skolene i området er også bekymret.

— Én sprøytespiss, er en sprøytespiss for mye. I min jobb er jeg opptatt av at skoleplassen skal være trygg, sier rektor Laila Damsgård ved Christi Krybbe skoler.

På møtet ble de fremmøtte enige om tiltak de vil diskutere med sosialbyråd Dag Inge Ulstein i Bergen kommune.

LES OGSÅ:

LES OGSÅ:

Tett kontakt med politiet

Skolen har ingen oversikt over hvor mange sprøyter de samler inn, og antallet varierer mye i løpet av året. Ved skolestart fant skolene i området flere brukte sprøytespisser.

— Siden skolestart har vi hatt tett kontakt med politiet, og de siste ukene har vi ikke sett en eneste sprøytespiss, sier Damsgård.

Skolene i Bergen har rutiner for hvordan sprøytene skal fjernes, og alle barna får informasjon om at de ikke må røre, men si fra til voksne med én gang.

Belønning til de som leverer

I Bergen finnes det mellom 1500 og 2000 sprøytenarkomane.

Brukerne leverer tilbake utstyret i såkalte pucker, en liten beholder som rommer 24 kanyler. For å sikre at brukerne returnerer mest mulig av utstyret, har Strax-huset gjort noen grep.

— De som leverer inn en puck med brukte kanyler, kan få 30 ubrukte i retur. Ellers opererer vi med 5-10 kanyler pr. person, sier Torjussen.

Også Kirkens Bymisjon deler ut sprøyter til rusavhengige, men i et langt mindre omfang enn Strax-huset. I fjor endte de på til sammen 36.932 utleverte sprøyter og kanyler.

Returprosenten har de siste årene ligget stabilt på 70 prosent. På samme måte som på Strax-huset får de som leverer inn en puck 30 ubrukte kanyler i retur.

— Vi har fokus på retur og miljø, og ansatte oppfatter at mange brukere ønsker å ta ansvar ved å levere tilbake brukte sprøyter, sier avdelingsleder Astrid H. Gerdts i Kirkens Bymisjon.

- Avhengig av velvilje

I dag finnes det en større beholder for sprøytespisser i Nygårdsparken. Men Tor Andre Ljosland, som er politisk rådgiver for byråd Dag Inge Ulstein, mener at dette ikke er en ideell ordning.

— Selv om spannet blir brukt, ligger det likevel både sprøyter og kanyler på bakken. Problemet forsvinner ikke selv om vi setter opp nye spesialbeholdere andre steder i byen, understreker Ljosland.

Her er vi helt avhengig av velviljen til den enkelte bruker Politisk rådgiver Tor Andre Ljosland

Å venne rusavhengige til å levere inn det brukte utstyret, er det beste tiltaket mot forsøpling av byrommet, ifølge den politiske rådgiveren.

— Her er vi helt avhengig av velviljen til den enkelte bruker. Vi har ikke satt retur som et krav for å få nye sprøyter og kanyler, fordi det kunne blitt ille for den enkelte, sier Ljosland.

Han understreker at kommunen har daglige rydderunder i området rundt Strax-huset. Hvis naboer ringer og melder om forsøpling, tar de gjerne en ekstra tur.

— Jeg vil si at vi er massivt til stede i disse områdene, sier Ljosland.