• øver: Marinejegere trener på piratangrep utenfor Somalia. Marinejegere er for tiden stasjonert på KNM «Fridtjof Nansen» (bak) under oppdraget. foto: jon vaag eikeland, forsvaret

Piratene er skremt på land

For to-tre år siden herjet piratene vilt i Adenbukta. Hittil i år det bare registrert fire angrep.