20 år siden kirkesjokket

For litt over 20 år siden ble «Greven» et begrep i Norge og i Bergen.