Seks havnet i fyllearresten

I natt er seks personer blitt satt i fyllearresten i Bergen.