I tirsdagens BT gikk Raja, nestleder i transportkomiteen på Stortinget, sterkt ut mot de bergenspolitikerne som ønsker å legge Bybanen i tunnel. Som kjent er dette en dyrere løsning enn å legge banen i dagen over Bryggen.

- Den regningen og merkostnaden på opp mot 1,6 milliarder kroner, den dekker vi ikke én krone av. Totalt vil man sannsynligvis spare opp til to milliarder kroner på å legge banen i dagen, sa Raja, og pekte på at de pengene kan fylkeskommunen bruke på andre prosjekter.

Ikke bland deg inn

I Bergen er SV klart for å legge Bybanen over Bryggen, og man skulle kanskje tro at de ble glad for håndsrekningen fra øst. Dengang ei.

— Han skal ikke komme og blande seg inn i disse tingene. Vi prøver nå å diskutere oss frem til den beste løsningen for traseen. Den diskusjonen klarer vi å ta lokalt, sier Tina Åsgård.

Hennes gruppeleder i bystyret, Oddny Miljeteig, er enig.

— Nå begynner flere sentrale samferdselspolitikere fra V, H og Frp å gjøre seg høye og mørke på ting de egentlig ikke kan mye om.

Hun viser til Rajas utspill, og komitéleder Linda Hofstad Helleland (H), som sier at bergenspolitikerne «ikke kan velge fra øverste hylle» når de nå velger seg en trasé. Også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har ytret det samme tidligere.

— Hva vet de egentlig om disse forskjellige traseene, og hvilke utfordringer som er med dem? De driver bare med politisk spill, sier Miljeteig.

Ødelegger mest

Åsgård presiserer at SV er for bybane over Bryggen, men mener utspillene fra de borgerlige politikerne ødelegger mer enn de gagner.

— De får saken til å bare handle om penger. Som om det bare er de ekstra kostnadene som er negativt med tunnel. Vi mener dagløsningen er den beste løsningen, i tillegg til at den er billigst. Det er en unik situasjon, synes vi. Men dette kommer i bakgrunnen når statlige politikere blander seg inn og snakker om penger.

Dersom SV hadde ment at tunnelløsningen var best, ville også de ment at man skulle brukt de pengene som skulle til for å bygge den.

— I det beste fall er Raja nå med på å torpedere det som er i ferd med å bli en saklig debatt om Bybanen her i Bergen, sier Miljeteig.