• MÅTTE BETALE: Bergen kommune og etatsjef Anne-Lise Hornæs fikk ikke medhold i at Bufetat skulle betale ekstra tiltak til en funksjonshemmet gutt. Dermed sitter de igjen med en regning på flere hundre tusen kroner. FOTO: ØRJAN DEISZ

Krangler om regningen etter barnevernsbarna

Omsorgen for et barnevernsbarn kan koste flere millioner kroner. Bergen kommune og Bufetat har flere ganger kranglet om hvem som skal ta regningen.