• - UNDERBEMANNET: Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy i Bergen tingrett mener underbemanning over flere år er hovedårsaken til at landets nest største tingrett ikke klarer å oppfylle måltallene som er satt for saksbehandlingstid. ARKIVFOTO: ODD E. NERBØ

Årelang forstoppelse i tingretten

Stortinget har bestemt at det ikke bør ta mer enn tre måneder å avvikle en straffesak i norske domstoler. Det kravet har ikke Bergen tingrett vært i nærheten av å oppfylle de siste syv årene.