• <i>BRIKSDALEN OVER 11 ÅR: Frå å dekke heile vatnet, er breen no i ferd med å krype til fjells. Breforskarar meiner no fleire av dei mest kjende brearmane kan vere borte om få år.</i>

Smeltar i ekspressfart

Sidan slutten av 1990-talet har Briksdalsbreen trekt seg tilbake nesten 500 meter. Bresmeltinga skjer mykje raskare enn forskarar trudde var mogleg.