Mest bruk av SFO i byene

Halvparten så mange barn har fulltidsplass i SFO i Sogndal som i Bergen og Førde. En årsak kan være ulike oppvekstmiljø, tror forsker.