• PLATTFORM: Betongplattforma på 66 meter overlevde brannen på Hallingskeid 16. juni, og er påskøytt 11 meter i tre. Dermed kan stasjonen trafikkerast av 75 meter lange lokaltogsett. I tillegg har Jernbaneverket gitt dispensasjon for det lange Sykkeltoget som har utgangspunkt i Oslo. FOTO: ARNE HOFSETH

Trangt for rallarsyklistar frå Bergen

Lokaltogsamband heng ikkje saman, må ty til Morgonekspressen.