• salt.JPG

Det kan være glatt i dag

Vegtrafikksentralen advarer mot glatte veier 1. juledag.