• BRANN: Alle beboerne i huset skal ha kommet seg ut.

Boligbrann på Os

Tre beboere kom seg ut av huset.