Tjente på manglende kontroll

Helsemyndighetene kjempet mot jordmødre som på 40- og 50-tallet drev adopsjonspraksis for å tjene penger. Det var forbudt.