• STENGT: Den forsterka fødestova i Lærdal vart stengt før sommarferien i år, då regjeringa endra retningslinene for fødselsomsorga i Norge. FOTO: ODDLEIV APNESETH

- Vi følgjer dei nasjonale krava

Helse Førde-direktør Tore Dvergsdal meiner helseføretaket får tyn lokalt fordi det følgjer nasjonale krav til fødselsomsorg.