• MANGFOLDIG GUDSROM: Mens kirkeasylantene hadde rigget seg til med soveposer på benkene, gjorde Gunnar Herleif Nilsen klart til plateinnspilling i Johanneskirken i ettermiddag. Marijke van Yperen og Tom Nahuijsen er på båttur langs norskekysten, og gikk inn da de så at døren sto åpen. FOTO: SILJE EIDE

Plateinnspilling midt i kirkeasyl

Johanneskirken var booket for plateinnspilling denne uken. Så kom kirkeasylantene.