Et anleggsgjerde til byen

Det begynte med at Statsbygg satte opp et helt vanlig anleggsgjerde. Men det skulle ikke vare lenge - at det var helt vanlig.