- Himla vær over fjellet

Køer, kolonnekjøring og stengte veier på fjellovergangene.