• FOR STOR: Akvariet er i ferd med å vokse ut av anlegget på Nordnes. - Dokken ville være optimal, sier direktør Kees Ekeli. FOTO: Vegar Valde

Akvariet-direktøren ønsker seg til Dokken

Flere av museene i Bergen trenger mer plass de neste årene. Men det er trolig bare Akvariet som må flytte. Kristianholm og Dokken er nevnt.