• Det oppsto køer etter uhellet.

Biluhell på Sotra

Bil påkjørt bakfra.