Sjøkabel skal utredes i Hardanger

Regjeringen gjør helomvending og åpner for å utrede sjøkabel som alternativ til mastene i Hardanger.