Boikottar Statnett

Dei fire grunneigarlaga i Ulvik har oppmoda medlemene sine til å boikotta Statnett sitt møte i Kongressenteret i kveld.