• REKORD? NO2-nivået akkurat nå. ILLUSTRASJON: Statens Vegvesen / Norsk institutt for luftforskning

Luftsjokket

I dag sprenger trafikkforurensningen i Bergen alle skalaer.