Motorhavari i Sognesjøen

Redningsaksjon satt i gang etter «SC Baltic» mistet motorkraften i sterk vind.