Nestleder i helse— og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe (Sp), spør seg om svaret hadde vært annerledes om tiltaket hadde vært i Oslo.

— Dette er uansett Nordens største russcene. Vi snakker om et ekstraordinært tiltak som burde kvalifisert for ekstraordinære tiltak, og regjeringen har selv påpekt at de skal satse på rusfeltet.

Hun viser til at det allerede finnes en god del penger i systemet, og at regjeringen kunne henvist til Helsedirektoratet. Toppe er bekymret for om Helse Bergen og kommunen klarer å få til de nødvendige tiltakene for denne gruppen.

— Det vil kreve veldig mye innsats, og det koster penger. Helse Bergen bruker allerede veldig mye penger på å håndtere normalsituasjonen, og dette krever ekstra penger på toppen. Det hadde vært en god prioritering fra regjeringen.

Flere saker

Helsepolitiker Ruth Grung (Ap) mener regjeringens penge-nekt føyer seg inn i en rekke saker hvor de blåblå har sviktet på rusfronten i Bergen. Hun viser til at regjeringen nektet Helse Bergen økte midler i forbindelse med rusakutten.

I tillegg ga regjeringen inntrykk av at de skulle øke rustilskuddet til Bergen i forbindelse med det reviderte statsbudsjettet.

— De skulle øremerke penger til rusbekjempelse, og Bergen kommune trodde de skulle få seks-syv millioner kroner mer. I virkeligheten økte de støtten fra 19,5 millioner til 20 millioner, sier Grung.

Hun er alt annet enn imponert over helseminister Bent Høies innsats i forbindelse med stengingen av Nygårdsparken.

— Han står for mange ord, og veldig lite konkret handling. Med tanke på det løftet kommunen og Helse Bergen og politiet er i ferd med å gjøre nå, hadde vi absolutt trengt en helseminister som klarte å nå gjennom byråkratiet og klare å yte noe ekstra. Helseministeren er nødt til å bli en helsepolitiker, og ikke en talsperson for byråkratiet.

Finnes nok penger

Administrerende direktør i Bergensklinikkene og leder for Rusfeltets hovedorganisasjon i Norge, Erling Pedersen, mener det allerede er lagt tydelige økonomiske føringer fra Helsedepartementet. Både til å prioritere og sette av nødvendige midler i Helseregion Vest til denne pasientgruppens behov.

— Også for øyeblikkelig hjelp og akutt rusbehandling. Dette skjedde allerede i januar da helseministeren i Oppdragsdokumentet for 2014 til helseforetakene påla disse å styrke rusfeltet mer enn somatikk.

Når Helse Bergen i tillegg er tilført 16 millioner og 22 stillinger ekstra fra Helse Vest i forbindelse med stenging av Nygårdsparken gir dette god mulighet til å styrke rusbehandlingen i Bergensområdet med minst 10 rusbehandlingsplasser til øyeblikkelig hjelp mener han.

— Dermed er det lagt et godt grunnlag for at alle som melder seg med øyeblikkelig hjelp-behov fra Nygårdsparken nå kan komme rett inn i behandling.