Striden rundt kulturhuset i Skuteviken er nå avgjort i tingretten. Eieren av huset, Bergen Kjøtt AS, har forsøkt å heve leieavtalen med leietaker Annine Birkeland og hennes driftsselskap Bergen Contemporary Art Project (BCAP), fordi kulturhuset er drevet i åtte måneder uten godkjenning fra Bergen kommune. Eieren har hevdet at det er fare for liv og helse for brukerne av kulturhuset, blant annet på grunn av for dårlige rømningsveier.

Fikk to uker på å flytte

I slutten av januar ga huseier Birkeland og BCAP to uker på å tømme, rengjøre og forlate Bergen Kjøtt. Da dette ikke skjedde, saksøkte huseieren. Bergen tingrett har gitt BCAP medhold og Bergen Kjøtt AS må betale 100.000 kroner til sin leietaker innen to uker. Dersom huseier ikke anker innen to uker, blir kjennelsen stående.

I kjennelsen skriver blant annet tingretten at «..bevisførselen har ikke underbygget at driften under manglende offentlige tillatelser har innebåret reell fare for liv og helse, slik saksøker har anført»

— Det viktigste er at kjennelsen slår fast at det ikke er noen reell fare for liv og helse for dem som bruker bygget, slik huseier hele tiden har hevdet, sier advokatfullmektig Jan Magne Isaksen som representerer BCAP og Annine Birkeland.

BCAP har hele tiden ment at det er snakk om manglende dokumentasjon og formalia. Kommunen har hatt et nytt tilsyn, og like etter påske fikk BCAP ferdigattest for de delene av bygget som gjensto.

— Også kommunen har dermed slått fast gjennom ferdigattesten at alt er i orden, sier Isaksen.

- Forsøkt å stjele prosjektet

LETTET: Daglig leder Annine Birkeland vil se fremover etter at huseierne forsøkte å kaste henne og BCAP ut av Bergen Kjøtt. ARKIVFOTO: ODD E. NERBØ

Leietaker Annine Birkeland er svært glad for kjennelsen.— Dette viser at det aldri har vært fare for liv og helse på Bergen Kjøtt så lenge vi har drevet det. Det har vi visst hele tiden, og det har vi fått bekreftet først av byggesaksavdelingen i kommunen og så denne kjennelsen, sier Birkeland.

Hun beskriver det siste halvåret som «uvirkelig».

— Vi opplever det som om eierne har forsøkt å stjele det prosjektet jeg har bygget opp. De vil overta og endre det og drive det mer kommersielt. Dette har påført oss stor skade, det er flere som har trukket prosjekter fra oss og vi har hatt økonomiske tap, sier Birkeland.

Nå vil hun først og fremst se fremover.

- Påført tap

— Nå vil vi betale vår husleie og fortsette å drive Bergen Kjøtt med denne kjennelsen i ryggen. Vi stoler på at folk kommer tilbake igjen og at vi kan komme i full gang igjen. Det er mitt fokus, å tenke positivt og tenke fremover. Dette er viktig for kunst- og kulturlivet i Bergen, sier Birkeland.

Advokatfullmektig Isaksen sier at saken har påført leietakeren store tap.

— Vi har fortsatt ikke konkludert med hensyn til dette, sier Isaksen.

Advokat for Bergen Kjøtt AS, Dag Borgen Nødtvedt, vil gå grundig gjennom dommen før han kommenterer en eventuell anke.

— Jeg konstaterer at retten er enig i at det foreligger mislighold fra BCAP sin side, men at det ikke er åpenbart at det er hevingsgrunnlag, sier Nødtvedt.

Han er helt uenig i rettens konklusjon om at det ikke er fare for liv og helse.