Kan du hjelpe BT?

Sett av et par minutter til å svare på noen spørsmål.