Når alt er ferdig, forsvinner bilene inn i tunnelen i Dolviken, og kommer først ut igjen ved Liavatnet, åtte kilometer lenger nord.

- Det blir en merkedag, først og fremst for dem som bor langs Bjørgeveien, men også for bilistene som i dag stanger i kø mellom Sandeide og Lyderhorntunnelen, sier prosjektleder Sverre Ottesen.

Han har overtatt ansvaret for fullførelsen av Ringveg Vest etter Ottar Midtkandal, som er gått av med pensjon etter å ha bygget veier i bergensområdet i en mannsalder.

Effektive «Langbein»

Den nye prosjektlederen tar oss med på en omvisning i de to tunnelløpene. I det ene holder fem-seks arbeidere på med å kle tunnelveggene med armeringsmatter. Til å hjelpe seg har de en maskin som arbeiderne selv har døpt «Langbein». Ikke så rart, egentlig. Maskinen har bein som kan vris i alle retninger og gjøres så korte og så lange at de som betjener den, får mest mulig behagelige arbeidsstillinger

- Når dette arbeidet er ferdig, blir vegger og tak sprøytet med betong, forklarer Ottesen.

Dette arbeidet er allerede gjort i mesteparten av de to tunnelløpene. Nå gjenstår bare et kort stykke i den ene tilførselstunnelen fra Sandeide og til hovedløpet.

- På det dypeste ligger den nye tunnelen to meter under havets overflate, sier byggeleder John Ove Bjørge.

Tunnelen går under Kanadaskogen der det ligger flere vann.

- Vi har hatt litt utfordringer med å få tunnelen tett og å lede vannet bort, men dette er nå løst, sier Bjørge.

Fire lag med asfalt

Fra før er det lagt tre lag med asfalt i veibanen i begge tunnelløpene. Det siste laget blir lagt når alle anleggsmaskinene er trukket ut av tunnelen.

- Folk som er på omvisning hos oss, lurer på hvorfor vi først skal åpne tunnelen for ordinær trafikk i månedsskiftet august/september neste år. Vi har imidlertid igjen et omfattende installasjonsarbeid med sikkerhetssystemer og annen elektrisk innredning. Deretter skal alt sammen godkjennes og testes av myndighetene, sier prosjektleder Ottesen.

Håper å ha lært

Åpningen av del en av Knappetunnelen, fra Dolviken til Sandeide ble forsinket i nesten seks måneder fordi sikkerhetsstyringssystemene ikke fungerte som de skulle.

- Forhåpentlig har vi lært av det som skjedde da, slik at vi unngår tilsvarende forsinkelser med byggetrinn to, sier prosjektlederen.

Det er fire år siden første del av Knappetunnelen ble åpnet. Sikkerhets— og styringssystemene i denne må kobles på tilsvarende i den nye delen av tunnelen. Statens vegvesen må derfor stenge hele Knappetunnelen for trafikk i åtte uker i sommer.

- I løpet av disse ukene skal Mesta arbeide med å skifte ut datautstyr og programvare i den gamle delen av Knappetunnelen, og deretter koble dem mot systemene i den nye, sier Sverre Ottesen.

Mest moderne

Når hele Knappetunnelen står ferdig, vil det bli den mest høyteknologiske i landet.

Det er lagt stor vekt på sikkerhet. For hver 250. meter er det havarinisjer, og rømningsvei inn til motgående tunnelløp. Det kommer også nødtelefoner og brannslukkingsapparater med 250 meters avstand. Til sammen er det atten slike punkter. Disse stedene blir det også montert brannslangepåkoblinger for brannvesenet.

Også på utsiden av de to tunnelene, ved Liavatnet, er nye Ringveg Vest i ferd med å finne sin endelige form. Broen over Rv 555 og tilførselsrampene er så godt som ferdig.

Liavatnet blir nytt

- Vi skal også rydde opp etter oss rundt Liavatnet, sier Ottesen.

Vannet er brukt som deponi for mye av steinmassene. Når arbeidet er ferdig, skal alle spor etter dette slettes. Langs Liavatnet kommer det en gang- og sykkelvei. Langs denne skal det også anlegges badeplass. Liavatnet vil, når alt er ferdig, bli fire meter dypt.

Når Knappetunnelen er ferdig, skal Lyderhornstunnelen oppgraderes.