• DETTE MÅ FJERNES: - Nå må Myklebustdalen tilbakeføres slik den en gang var. Anleggsområdet må dekkes igjen, mastene fjernes og Statnett finne en ny vei for kraftlinjen. Det sier grunneierne Ole Jonny Myklebust Elde, Brynjar Myklebust og Hilde Myklebust. Til høyre på bilde Steinar Hysjulien som er Statnetts byggeleder. Han ser til at grunneierne har nødvendig sikkerhetsantrekk når de går inn på anlegget. FOTO: ØYSTEIN TORHEIM

De vant dalen tilbake

Myklebustdalen i Bremanger er en slagmark av kraftmaster, anleggsveier og maskiner. - Hver dag har jeg kjørt forbi og sett hva Statnett gjorde med eiendommen vår. Jeg følte meg helt hjelpeløs, sier melkebonden Hilde Myklebust.