• EKSPANDERER: Snart kan det bli tettare om plassen i lokala til Head Energy. Dagleg leiar Morten Leikvoll vil doble veksten på ny innan 2015. FOTO: Odd E Nerbø

Vil utkonkurrere utanlandske firma

Head Energy har dobla omsetjinga frå 2012 til 2013.