I begynnelsen av juli varslet Bergen kommune Miljødirektoratet om at duken som dekker det gamle avfallsdeponiet i Kollevågen er helt eller delvis borte på flere steder. Bosset ble tildekket av Bergen kommune i 2005, etter at området hadde blitt brukt som bossfylling for Bergen i nærmere 50 år. Siden den gang har Grønn etat og miljødirektoratet overvåket området.

- Vi vet at bosset har kommet opp i dagen noen steder i Kollevågen, og mener det er nødvendig med ny tildekking, sier seniorrådgiver i miljødirektoratet, Vanja Alling.

I september vil Grønn etat legge frem en ny tiltaksplan for å gjøre utbedringer i området, men disse vil ikke bli iverksatt før til neste år. De utildekkede massene ligger på østsiden av Kollevågen, mens de fleste badende benytter stranden i Vestrevågen på vestsiden.

- Vi har derfor ikke ansett det som helsefarlig å bade der, sier Heidi Folkedal Hole, som er leder for miljørettet helsevern i Askøy kommune.

Farlige miljøgifter

Prøver tatt utenfor Vestrevågen viser forhøyede konsentrasjoner av miljøgiftene PCB, PAH og tungmetaller. Miljødirektoratet mener det har skjedd en positiv utvikling i Kollevågen siden 2005, men påpeker at man fremdeles ikke har nådd miljømålet for området.

- Vi er bekymret for at konsentrasjonen av miljøgifter ikke blir bedre, og tror det pågår en spredning ettersom konsentrasjonen av miljøgifter utenfor tildekkingen ikke blir bedre, sier Valling.

Leder for Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, raser mot Bergen kommunes håndtering og kaller dette en av de største miljøkatastrofene i Hordaland.

Svært helseskadelig

Miljømyndighetene ønsker å redusere spredningen av giftene for å unngå en forverring av den allmenne miljøtilstanden, og har derfor pålagt Bergen kommune å komme med nye tiltak.

Professor i miljøtoksikologi ved Universitetet i Bergen, Anders Goksøyr, forteller at miljøgiftene i Kollevågen kan være svært helseskadelige.

- De kan påvirke reproduksjon, føre til kreft eller skade immunsystemet slik at man blir mer utsatt for sykdom, sier han.

Miljøgiftene er lite vannløslige, men kan tas opp i fisk eller ligge lagret i sand og organismer nede i sedimentene. Goksøyr forklarer at den høye forekomsten av disse stoffene viser at dekket som er lagt innerst i bukten ikke fungerer godt nok.

- Stoffene er ikke akutt giftige, men faren er over tid kan bygge seg opp til skadelige nivåer.

Samtidig påpeker han at det er vanskelig å bli kvitt stoffene.

- Trist

- Det vil ta noen tusen år å bryte ned PCB og PAH, mens tungmetaller ikke brytes ned i det hele tatt. Derfor synes jeg der er en bedre løsning å ta opp bosset og destruere det, sier professoren.

Enhetsleder ved Grønn etat, Signe Britt Wie, forteller at det er blitt tatt prøver i Vestrevågen, hvor de fleste bader, som viser at sanden er ren. Ytterligere undersøkelser viser også at den kjemiske tilstanden i sedimentene på sjøbunnen er god. Likevel innrømmer kommunen at friluftsområdet har behov for en oppgradering. Flere områder er utsatt for bølgeerosjon, og det planlegges derfor bedre tildekking og erosjonsvern flere stedet i strandsonen.

Thorvald Haarberg har lenge vært engasjert i Askøy seilforening som ligger like ved Kollevågen. Han synes det er trist at friluftsområdet ikke blir bedre ivaretatt.

- Dette er noe vi har fryktet og antatt i lengre tid. Det påvirker ikke seilforeningen direkte, og vi er ikke bekymret for dem som ferdes i båt i området. Men det er synd at er så flott rekreasjonssted er fullt av miljøgifter, sier han.