Tilstanden bedret for mann (31) som ble påkjørt av bryllupsbuss

Mannen var frem til mandag kritisk skadet etter ulykken på Osterøy i helgen.