• ADVARER: Denne masseutstendte e-posten har ingenting med Røde Kors å gjøre, opplyser hjelpeorganisasjonen.

Denne e-posten er ren svindel

Gir du penger her, kommer de til helt andre enn trengende i Syria.