Kraftig kollisjon i Loddefjord

Store materielle skader.