• KUNNSKAP: -  Til nå har man ikke visst mye om leger med innvandrerbakgrunn. Det er viktig å kartlegge, for å se om det er forskjeller som er viktige, poengterer Esperanza Diaz, fra Madrid, Spania, fastlege og forsker. FOTO: ODD E. NERBØ

Innvandrerleger sykmelder oftere

Legevaktleger med innvandringsbakgrunn har samme behandlings-rutiner som norske leger, men sykmelder oftere, viser ny forskning.