Truet betjening med kniv

En sterk ruset mann oppførte seg truende da han ble nektet å kjøpe øl.