Prekær mangel på gravplasser

Kirkegårdene er så fulle at mange ikke kan gravlegges ved hjemstedet. I dag blir den nest siste graven på Midttun gravplass tatt i bruk.

Publisert Publisert

VETERAN: I 34 år har Paul Martinussen arbeidet ved gravplasser i Bergen. - Du treffer så mange hyggelige folk, selv om situasjonene er så forskjellige. Det kan være pårørende fra en tragisk ulykke eller dem som sovner stille inn, forteller han. Han borer hull til den nest siste ledige graven ved gravplassen nær Birkeland kirke på Nesttun. FOTO: Bjørn Erik Larsen

 • Øyvind Lefdal Eidsvik
 • Trond Olav Skrunes
 • Heidi Ryste
iconDenne artikkelen er over ni år gammel

80 centimeter jord skal Paul Martinussen fjerne. I dag skal en urne settes ned på Midttun gravplass.

Deretter har de bare én plass igjen på gravplassen ved Birkeland kirke på Nesttun.

— Situasjonen er jo prekær. Her ryddet vi bort busker, slik at vi fikk disse to siste plassene, sier Martinussen. Han er teamleder for urnegravene i Bergen.

Også andre steder i Bergen er kapasiteten sprengt. Kirkegårdene Biskophavn og Storetveit er fulle. På andre kirkegårder mangler de enten kistegraver eller urnegraver som for eksempel i Fyllingsdalen og Fana.

Gravkjøp i nabokommunene

Kapasitetsproblemene gjør at ikke alle kan få ønsket om gravsted oppfylt.

 • Det er klart at dette er følsomme ting. Folk vil gjerne ha sitt siste hvilested i nærheten av der de har bodd, sier kirkeverge i Bergen, Kjell Bertil Nyland.

Og særlig mye bedre vil det ikke bli. Ifølge Nyland tyder alt på at flere vil få beskjed om å benytte en annen kirkegård enn ønsket.

Overfor Bergen kommune har kirkevergen også gjort det klart at et alternativ er å kjøpe gravplass for innbyggerne i Bergens nabokommuner.

 • Jeg håper ikke at dette blir en aktuell problemstilling, sier Nyland.

Han understreker at gravferdsloven slår fast at de skal ha gravplass til minimum tre prosent av kommunens innbyggere. Det vil si at Bergen samlet må ha rundt 7500 graver tilgjengelig.

 • Jeg er helt klar på at vi ikke kommer til å klare dette i fremtiden. Derfor må vi investere i nye gravplasser, sier Nyland.

Hvert år dør det nå rundt 2200 mennesker i Bergen og plassmangelen vil for alvor slå inn om noen få år.

 • Vi trenger minimum 15 millioner kroner til investeringer i 2014. Nå ligger disse pengene ikke inne, sier Nyland.

Planer for 200 millioner

Det er likevel utbygginger på gang. Åsane kirkegård er under utvidelse. Første byggetrinn skal være ferdig 1. juli neste år. Det vil gi 200 nye kistegraver. På Øvsttun har BKF kjøpt ny tomt som vil gi 1700 kistegraver.

 • Hvor raskt vi får bygget ut her, avhenger av kommunale bevilgninger fremover, sier Nyland.

Han tør ikke si hvor lenge de to utbyggingene rekker, men innser at behovet fremover vil bli enda større

Utvidelsen av Øvsttun kirkegård er alene beregnet til 65 millioner kroner. BKFs planer for kirkegårdene de kommende årene vil koste totalt 200 millioner kroner.

Det er Bergen kommune som bevilger penger til kirkegårdene. De neste fire årene har kommunen kun satt av 54,1 millioner kroner.

Har dårlig tid

 • Vi har kun videreført de investeringene som har ligget inne. På nyåret legger jeg frem en ny tros- og livssynsmelding. Der må vi blant annet diskutere fremtidig finansiering av BKF, herunder kirkegårdene, sier kirkebyråd Harald Victor Hove (H).

Han minner om at det er stadig flere som er medlem av andre trossamfunn.

 • Det får konsekvenser også for kommunens prioriteringer, sier Hove.

Han vedgår likevel at de ikke har god tid.

 • Vi er kjent med kapasitetsproblemene, men vi må bruke det neste halvåret til å diskutere prioriteringene. Konklusjonene vi trekker, vil legge føringene for budsjettprioriteringene i årene som kommer, sier Hove.

Han sier at de er opptatt av å sikre nok gravplasser i Bergen og at det ikke skal være nødvendig å kjøpe gravplasser utenfor kommunen.

 • Men før vi har tatt en helhetlig diskusjon om prioriteringene innenfor dette feltet, kan vi ikke gi tilsagn om å bruke 200 millioner kroner, sier Hove.

Røde lapper frigjør få

På mange av gravene ved Midttun er røde lapper klistret på. De er i ferd med å nå den opprinnelige festetiden på 25 år for begravde og 20 år for urner. Derfor søker BKF etter pårørende.

 • Folk tenker sjelden på at den opprinnelige festetiden går ut. Men mange blir glade når de får påminnelse, slik at de kan få forlenget tiden, sier Paul Martinussen.

De røde lappene fører også til at få graver blir frigjort.

 • Vi fikk mange telefoner fra slektninger som ville holde på graven. Det ble ikke så mange ledige graver av det, sier kirkegårdsarbeideren.
Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent

Les mer om dette temaet

 1. Kjent problem hos byråene

BT anbefaler

Skyss ringes ned av fortvilte kunder. Slik svarer busselskapet.

Når tar streiken slutt? Dekker Skyss taxi? Og får man penger hvis man har betalt for månedskort? Skyss svarer.

LES SAKEN