Fana-beboere slipper å koke vannet

Vannkvaliteten er innenfor kravene etter vannledningsbruddet onsdag.

Publisert:

4800 husstander i Fana ble onsdag morgen bedt om å koke vannet det neste døgnet på grunn av mulig forurensning etter et vannledningsbrudd.

Det var i 8.30-tiden i går at flere beboere på Øvsttun og Solåsen mistet vannet i kranene.

— Det er vannledningsbrudd i området grunnet en entreprenør som har gravd over hovedvannledningen i krysset Solåsen-Øvsttunvegen, opplyser Bergen kommune.

4800 husstander rammet

Beboerne fikk vannet tilbake igjen en times tid senere, men ble bedt om å koke vannet det neste døgnet.

Årsaken er at det kan ha lekket inn forurenset vann i det gamle rørnettet i den timen vanntrykket var borte, fortalte Sandy McCarley, seksjonsleder i Bergen Vann.

Det ble sendt ut 24 timers kokeanbefaling til 4800 husstander på Øvsttun, Ulsmåg og Elveneset.

Måtte ta vannprøver

— Vi må ta en rekke vannprøver, og det tar rundt ett døgn før vi får svar på alle. Hvis alle prøvene er OK, vil gi beskjed om at koking ikke lenger trengs. Er de ikke det, må vi gjøre tiltak på vannettet, sier McCarley.

Torsdag morgen har Bergen kommune sendt ut følgende melding:

«Vannprøver fra området viser at kvaliteten på vannet er god og tilfredsstiller gjeldende krav. Kokeanbefalingen er derfor opphevet.»

Publisert: