Fana-beboere slipper å koke vannet

Vannkvaliteten er innenfor kravene etter vannledningsbruddet onsdag.