Skylder på staten

Helse- og omsorgsbyråd Hilde Onarheim tar meldingen om ressursmangel på sykehjem alvorlig.