- Alle kunne fått nytte av Bybanen her i Fyllingsdalen, sier Annette Johannesen.

Hun og venninnen Anette Haugland Grøn vil gjerne ha et bedre kollektivtilbud til Fyllingsdalen. Dersom planleggingen av bybanetraseen til Åsane tar for lang tid, ser venninnene gjerne at deres bydel sniker i kollektivkøen.

- Tilbudet vi har nå er ikke bra, sier Johannesen.

Som fersk mor har hun blant annet fått erfare at barnevogn og buss ikke går så godt sammen.

- I går ble jeg kjørt forbi tre ganger av busser fordi det var for fullt til barnevognen.

Færre hindre

Torsdag denne uken satt representanter for Bergen kommune i meglingsmøte med fylkeskonservatoren, Jernbaneverket og Fylkesmannen.

Tema var områdeplanen for Mindemyren. Dette er et byområde som skal utvikles i stor stil, men planen har stått på stedet hvil i årevis.

Før møtet var det elleve protester mot planen. Etter møtet gjensto kun én: Jernbaneverkets innsigelse.

Området er også et av de største hindrene for Bybanens ferd vestover. Skal banen gå til Fyllingsdalen, må dette området tilrettelegges.

- Det er selvfølgelig dumt, men det er en sak vi er villig til å prøve nasjonalt, sier byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF).

- Hva betyr det?

- Myndighetene har sagt at godsterminaler skal flyttes bort fra byområder. Da regner jeg med at Mindemyren også skal oppfattes som et byutviklingsområde.

Legges til rette

Rygg mener at traseen ikke vil berøres av denne konflikten.

- Det vi gjør, er å prøve å isolere terminalområdet som en hvit flekk på plankartet, så blir resten av kartet vedtatt og rettskraftig. Deretter tar vi en ny runde med departementet om Jernbaneverkets tomt.

Kommunen jobber nå med å planlegge traseen.

- Etter et møte med Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune ble vi enige om å gå rett på reguleringsplanen, siden traseen i hovedsak er avklart. På den måten sparer vi cirka to år.

Rygg forteller at de også har fått godkjenning fra Fylkesmannen til en mindre utfylling i Store Lungegårdsvannet, slik at det blir plass til bybane der. Da gjenstår følgende hindre:

Jernbanesporene på Kronstad. Hva som skal skje med dem, blir en nøtt for kommunen.

Spørsmålet om hvor langt inn i Fyllingsdalen Bybanen skal, og antall stopp på veien.

Spørsmålet om hvor knutepunktet til de forskjellige traseene skal plasseres.

Flere alternativ

Nygårdstangen er et potensielt knutepunkt, påpeker byråden.

- Men jeg har ikke sett noen ting ennå. Min eneste befatning med saken foreløpig er at jeg har hatt et møte med fylkeskommunen og veivesenet.

Selv om mange ting synes å være avklart, mener Rygg det er lite realistisk at Fyllingsdalen skal snike seg foran Åsane i bybanekøen.

- Det er heller ikke veldig ønskelig. Vi ønsker å lage et godt banesystem for Bergen. Fyllingsdalen er den naturlige oppfølgeren til Åsane. Da når vi alle arbeidsplassene på Haukeland, samt at det er et stort potensial for byutvikling i Fyllingsdalen, sier Rygg.

Vet ikke detaljene

Behandlingen av Fyllingsdalen-traseen ligger nå på bordet til fagfolkene. Rygg vet ikke når byggingen kan begynne.

- Det er vanskelig å svare på. Går planleggingen bra, er det finansieringen som avgjør når vi kan sette i gang.

Rygg tror traseen til Fyllingsdalen er billigere enn til Åsane, men vil ikke spekulere i summer.

Konsulenter i Terramar og Cowi har fastslått at alle Åsane-alternativene vil koste mellom to og tre milliarder kroner mer enn tidligere antatt.

Selv om venninnene i Fyllingsdalen er svært klar for baneutbygging, mener de at Åsane bør prioriteres først.

— Men vi må i alle fall være nummer to i køen, sier Grøn.