• AVGJORDE: Samnanger-ordførar Marit Aase si dobbelstemme måtte til å for å sikre fleirtal for regjeringas framlegg om reservasjonsrett i kommunestyret. FOTO: Paul S. Amundsen

Åleine for reservasjonsrett

Samnanger er einaste kommune i Hordaland som til no har sagt ja til reservasjonsrett for fastlegar.