- Vi trenger flere som blir værende

Det er ikke godt nok at halvparten av utenlandske doktorander drar tilbake, mener NHO-direktør.