• (1/2)
    menneskehandel,_aktor_m5944fc8bk12289b5b5a4km8000.jpg

Stolte av innsatsen mot menneskehandel

Politiet i Bergen står bak halvparten av dommene for menneskehandel i Norge. En rapport viser at politifolkene i Bergen er stolte av sin innsats på dette feltet.