Få barn blir skadet

Risikoen er liten, men kreftavdelingen ved Haukeland vil helst unngå å gi cellegift til gravide.