Moped krasjet med bil

Moped krasjet med bil i Damsgårdsveien på Laksevåg.