Speiderleder dømt for sexovergrep

Speiderlederen fra bergensområdet misbrukte 15 år gammel jente mens han var hennes nærmeste speiderleder.

GIKK TIL POLITIET: Generalsekretær Mats Billermark i KFUK-KFUM-speiderne fratok speiderlederen alle verv da de gikk til politiet i februar i fjor. I et intervju med BT i fjor høst uttalte han at foreldre «ikke trenger å være engstelige for å la barna sine være en del av speiderbevegelsen». - Vi mener at barn og unge er minst like trygge hos oss som i sammenliknbare miljøer, sa han.

Det fastslår Bergen tingrett i en fersk dom. Dommen ble forkynt for den tiltalte mannen, som er i 20-årene, onsdag ettermiddag.

Han dømmes for seksuell omgang og seksuell handling med jenten da hun var 15 år, og for seksuelt krenkende adferd overfor henne.

Overgrepene som mannen nå dømmes for, skjedde i leiligheten hans i bergensområdet fra november 2008 til juni 2009.

Straffen: 90 dagers ubetinget fengsel og 40.000 kroner i oppreisningserstatning.

— Klart tillitsbrudd

I skjerpende retning uttaler retten dette:

Det er et veldig viktig poeng for min klient å bli frifunnet for misbruk av stilling

Johannes Romstad, tiltaltes forsvarer

— Domfelte har i egenskap av speiderleder for barn og unge et særlig ansvar for å ivareta dem han leder og avstå fra den type adferd som her har funnet sted.

Og videre:

— Grunnleggende oppgaver for en speiderleder er å skape trygghet, sette grenser og være en god rollemodell for barna. Foreldre som sender barna sine til en speidergruppe eller annen fritidsaktivitet skal kunne ha tillit til at lederne i gruppen ikke innleder seksuelle forhold til barna. Forholdet representerer et klart tillitsbrudd i forhold til fornærmedes foreldre, men også i forhold til KFUK/KFUM som har betrodd domfelte lederverv i organisasjonen.

Ledelsen gikk til politiet

Som bt.no har skrevet tidligere, fikk KFUK-KFUM-speidernes sentrale ledelse i Oslo i starten av 2012 bekymringsmelding om speiderlederen. Ledelsen gikk videre til politiet.

I dommen som nå er kommet, mener de tre dommerne at mannen ikke kan dømmes for å ha misbrukt «stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold» til å skaffe seg seksuell omgang.

Dette var ett av de fire tiltalepunktene mot mannen. Han erkjente ikke straffskyld for det, fordi han mente at den seksuelle omgangen ikke hadde sammenheng med hans rolle som speiderleder. I retten sa tiltalte blant annet at den seksuelle omgangen var «utledet av hans vennskap med fornærmede».

— En samlet rett er kommet til at det ikke kan anses tilstrekkelig bevist at det var årsakssammenheng mellom det overmaktsforholdet og tillitsforholdet som ble etablert i kraft av tiltaltes stilling som speiderleder og utviklingen av en seksuell relasjon mellom partene.

— Det kan etter rettens syn ikke utelukkes at den seksuelle relasjonen mellom partene ville ha oppstått og utviklet seg slik den gjorde uavhengig av tiltaltes rolle som gruppeleder for fornærmede i speiderbevegelsen.

2000 tekstmeldinger

Både tiltalte og jenten har forklart at det utviklet seg et vennskapsforhold mellom dem i løpet av 2008. Aldersforskjellen var fem og et halvt år.

Gjennom 2008 og 2009 utvekslet de rundt 2000 tekstmeldinger. De to fortsatte også å ha kontakt etter at den seksuelle relasjonen var avsluttet.

Sommeren 2009 ga jenten beskjed om at hun ville ha slutt på seksuell omgang og tekstmeldinger med seksuelt innhold. Men de to fortsatte å ha kontakt gjennom speideren, telefoner og tekstmeldinger - helt til det ble startet etterforskning av saken tidlig i 2012.

Ulike skyldkrav

Likevel: I erstatningsbiten av dommen, der mannen dømmes til å betale oppreisning til jenten, slås det fast at det «foreligger misbruk av stilling og tillitsforhold».

Denne tilsynelatende selvmotsigelsen skyldes at det stilles ulike krav til bevisene i sivilrett og strafferett. Erstatningen er en sivilrettslig del av saken, og der holder det - enkelt sagt - at noe er mer enn 50 prosent sannsynlig.

I dommen mot speiderlederen sier retten at det er en «klar sannsynlighetsovervekt for at tiltalte på en utilbørlig måte har utnyttet sin stilling som speiderleder og det tillitsforhold som var etablert i speideren for å skaffe seg seksuell omgang med fornærmede». Men også: «Sannsynlighetsovervekt er imidlertid ikke tilstrekkelig for å anse misbruksvilkåret oppfylt.»

«Godt fornøyd»

Mannens forsvarer, advokat Johannes Romstad, sier at klienten er godt fornøyd med dommen.

— Selve den seksuelle omgangen har han jo erkjent. Men nå er han frifunnet for det han ville bli frikjent for, altså at han skal ha misbrukt stillingen sin for å oppnå seksuell omgang.

- Men dommen sier jo også at han har begått klare tillitsbrudd i rollen som speiderleder?

— Ja, men det er et veldig viktig poeng for min klient å bli frifunnet for misbruk av stilling. Det kan høres teknisk-juridisk ut, men det er prinsipielt viktig for ham å ikke bli dømt etter straffelovens paragraf 193.

— Nå dreier dette seg om en «vanlig» domfellelse for seksuell omgang med en jente under 16 år, ikke seksuell omgang ved misbruk av stilling.

Vurderer anke

Eli Valheim, som var aktor i saken, hadde onsdag ettermiddag ikke fått lest dommen.

— Vi mener jo at tiltalte har misbrukt stillingen sin. Når han ble frifunnet for det, er det ikke noe å si på straffen i seg selv.

- Kommer dere til å anke?

— Jeg kan ikke si om jeg vil innstille på at dommen skal ankes. Først må jeg lese dommen. Og det er i alle tilfelle statsadvokaten som avgjør en eventuell anke, sier Valheim.

BT fikk onsdag ettermiddag ikke tak i jentens bistandsadvokat, Beate Hamre.