Trur ikkje feil retning er årsak til få gravlagde

Kyrkjeverja i Førde er overraska over at så få muslimar er blitt gravlagt på Blomreina gravplass.